ประกาศ สำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซอยแยกสุขุมวิท 16 จากบ้านเลขที่ 188/1 ถึงระยะที่กำหนดให้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561